فعاليت هاي شاخص انجام شده:

پروژه ملی شبكه مهدهاي كودك الكترونيك ايران www.emahd.ir

مجری فنی پروژه املاک و مستغلات 

تهيه برنامه كاربردي حوادث ناشی از كار،  اداره كل كار استان اصفهان  www.h-kar.ir

مطالعه طرح جامع ICT اداره كل كار استان اصفهان (مطالعه كاربردي)

تهيه پورتال جامع دانشكده فني مهندسي گلپايگان  www.gut.ac.ir

پخش زنده گذر ناهيد براي اولين بار در خاورميانه

برگزاري 5 سمينار آشنايي با لينوكس ملي

تهیه و طراحی صدها وب سایت برای سازمان ها و شرکت های دولتی وخصوصی