ارسال شده توسط admin در تاریخ شنبه ، ۱ مرداد ۱۳۹۰
بهزیستی

صدیق/ سرپرست معاونت اجتماعی اداره بهزیستی استان البرز

ضمن تقدیر و تشکر از همکاری صمیمانه و هوشمندانه کلیه مدیران محترم مهدهای کودک جهت پیاده سازی هرچه بهتر شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران در استان البرز بدینوسیله به اطلاع کلیه مدیران محترم مهدهای کودک میرساند، گواهی پایان دوره شبکه مهدهای کودک الکنرونیک ، برای مهدهای کودک فعال ( مهدکودک هایی که حداقل فرم آمار فصلی ( خرداد ماه ) مهدکودک خود را از طریق شبکه به سازمان ارسال نموده اند ) صادر شد لذا خواهشمند است جهت دریافت گواهی نامه خود به اداره بهزیستی شهرستان کرج، سرکارخانم هواسی مراجعه نمایید. 

:: نمونه گواهی نامه صادر شده ::