ارسال شده توسط admin در تاریخ چهار شنبه ، ۱۴ دی ۱۳۹۰
بهزیستی

با توجه به افزايش امكانات شبكه مهدهاي كودك الكترونيك همچنين به روز شدن بخشي از امكانات سايت هاي مهدهاي كودك، ‌دوشنبه مورخ 5/10/90 با همكاري كارشناسان دفتر اموركودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي همچنين انجمن مديران مهدهاي كودك،‌ سمينار يك روزه اي در محل سالن اجتماعات اداره شهرستان كرج برگزار شد، سمينار مذكور راس ساعت 9 صبح آغاز شد،‌ ابتدا وحيدباطني،‌ مديرآموزش شبكه مهدهاي كودك الكترونيك ايران،‌ نحوه استفاده از امكانات جديد را به كمك ويدئو پرژكتور براي حضار تشريح نمود و جلسه به صورت پرسش و پاسخ تا ساعت 12 ادامه يافت.

شايان ذكر است سمينارهاي آموزشي بنا به درخواست كارشناسان سازمان بهزيستي،‌ هيات مديره انجمن مديران ويا تقاضاي مديران محترم مهدهاي كودك به واحد آموزش و پشتي باني شبكه مهدهاي كودك الكترونيك ايران در شهرستان مورد تقاضا برگزار مي گردد.