ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ دو شنبه ، ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰
بهزیستی

مدیر آموزش / وحید باطنی

برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و مربیان محترم مهدهای کودک تا تاریخ 22 اردیبهشت 1390 تمدید شد لذا با عنایت به اینکه برگزاری دوره های آموزشی حضوری شبکه فقط تا این تاریخ می باشد و دوره های بعدی به صورت گروهی در قالب سمینار های آموزشی و یا ارسال جزوه و سی دی آموزشی انجام می پزیرد، از کلیه مدیران محترم مهدهای کودکی که تا کنون در دوره های مذکور حضور نیافته اند دعوت می شود تا پنجشنبه مورخ 22 اردیبهشت 1389 با شماره تلفن 09131056998  تماس حاصل فرمایند ویا در یکی از ساعت هایی که در جدول زیر مشخص شده است خود را به مدیر آموزش شبکه معرفی نمایند.

روز
تاریخ ساعت اول ساعت دوم
سه شنبه 20 13 تا 16 16 تا 19
چهارشنبه 21 13 تا 16 16 تا 19
پنجشنبه 22 13 تا 16 16 تا 19