ارسال شده توسط admin در تاریخ شنبه ، ۲۱ خرداد ۱۳۹۰
بهزیستی

سعید باطنی / مدیر پروژه سبکه مهدهای کودک الکترونیک

مطابق هماهنگی های انجام شده مراسم اعلام رسمی ورود به مرحله سوم پیاده سازی شبکه که همان آغاز خدمات دهی سازمان بهزیستی به مهدهای کودک استان البرز می باشد، ساعت 9:30 روز یکشنبه 1/3/90 در محل سالن اجتماعات توانبخشی بهزیستی شهرستان کرج با حضور مسئولان محترم سازمان بهزیستی و اداره بهزیستی شهرستان کرج همچنین مدیران محترم مهدهای کودک برگزار شد که مطابق برنامه زمان بندی شده

برنامه زمان بندی جلسه به شرح زیر تقدیم حضورتان می گردد

قراعت قرآن و سرود ملی 9.30 قاری
 خوش آمدگویی 9:40 سرکار خانم صدیقی/ کارشناس مسئول دفتر امورکودکان سازمان بهزیستی استان البرز
ارائه گزارش فعالیت های انجام شده 10 جناب آقای سعید باطنی/ مدیرپروژه شبکه مهدهای کودک الکترونیک
ارائه خدمات کانون از طریق شبکه به مهدهای کودک 10:30 سرکارخانم سلیمانی / مدیرعامل انجمن مدیران مهدهای کودک
اعلام رسمی آغاز خدمات دهی سازمان بهزیستی از طریق شبکه به مهدهای کودک استان البرز 11 سرکارخانم صدیق/ معاونت اموراجتماعی سازمان بهزیستی استان البرز
یادآوری چند نکته اصلی جهت استفاده بهتر از امکانات (ارائه 100 پیامک هدیه به هر مهدکودک و  پذیرایی) 12 جناب آقای وحید باطنی / مدیر آموزش شبکه مهدهای کودک الکترونیک

در پایان به کلیه مدیران شرکت کننده در جلسه تعداد 150 پیامک رایگان جهت ایجاد انگیزه بیشتر و تشکر از همکاری های انجام شده هدیه داده شد.