پیشکسوتان،ملی پوشان و بازیکنان باسابقه  (11) بازگشت به صفحه قبلی
نام آلبوم:پیشکسوتان،ملی پوشان و بازیکنان باسابقه
تعداد تصاویر در آلبوم:20
توضیحات آلبوم:
اولین رئیس هیئت بیسبال از سال 79
تصویر بعدی تصویر قبلی