توجه : اخبار منتشر شده در رسانه ها ی مختلف ممکن است برداشتهای شخصی خبرنگاران محترم باشد و کاملا مطابق با صحبت های ذکر شده در مصاحبه یا موارد دیگر نباشد لذا مسئولان کمیته بیسبال مسئولیتی در برابر آنها نخواهند داشت و تنها منبع مورد تائید که به بیان دیدگاه ها و نظرات کمیته بیس بال استان اصفهان می پردازد  پایگاه اطلاع رسانی کمیته بیسبال استان اصفهان خواهد بود .

لیگ بیس بال استان اصفهان برگزار می شود (اداره کل ورزش)
1395/3/4

 لیگ بیس بال استان اصفهان برگزار می شود (تسنیم)
1395/3/4

لیگ بیس بال استان اصفهان امسال هم با تیم های باشگاهی برگزار می شود (اداره کل ورزش)
1395/3/4

لیگ بیس بال استان اصفهان برگزار می شود (ایرنا)
1395/3/4

پاورپایپ در هفته دهم صدر نشین شد (نسل فردا)
1394/5/14

هفته نهم لیگ بیس بال استان اصفهان برگزار شد (نسل فردا)
1394/5/6

دومین پیروزی کامور (نسل فردا)
1394/4/3

کامور هم طعم پیروزی را چشید (نسل فردا)
1394/4/3

سومین پیروزی پاور پایپ در لیگ بیس بال استان (ایسنا)
1394/3/25

چهارمین پیروزی پاور پایپ در لیگ بیس بال استان - پاور پایپ همچنان بدون شکست (نسل فردا)
1394/3/27

فراخوان مسابقه عکاسی با موضوع بیس بال (ورزش و جوانان استان)
1394/3/16

فراخوان مسابقه بیس بال  (خبرگزاری فارس)
1394/3/16

سومین پیروزی پاور پایپ در لیگ بیس بال استان (نسل فردا)
1394/3/18

سومین پیروزی پاور پایپ در لیگ بیس بال استان (ورزش و جوانان استان)
1394/3/16

بازدید مدیران پاور پایپ از رقابت های لیگ (نسل فردا)
1394/3/12

آغاز زقابت های لیگ بیس بال استان اصفهان (نسل فردا)
1394/3/5

حضور کامور و پاور پایپ در لیگ بیس بال استان (نسل فردا)
1394/2/30

پاور پایپ پنج ساله شد  (ورزش و جوانان استان اصفهان)
1394/2/27

کامور هم بیس بالی شد  (ورزش و جوانان استان اصفهان)
1394/2/28

درایش و باطنی به پاکستان رفتند (نسل فردا)
1393/11/30

درایش و باطنی به پاکستان رفتند (ایمنا)
1393/11/30

اردوی تیم ملی در اصفهان(تی نیوز)
1393/11/25

اردوی تیم ملی در اصفهان(قطره)
1393/11/25

اردوی تیم ملی در اصفهان (فارس)
1393/11/25

اردوی تیم ملی در اصفهان  (پایگاه خبری اداره کل ورزش استان اصفهان)
1393/11/25

سهم بازیکنان اصفهان در تیم ملی شش نفر (پایگاه خبری اداره کل ورزش استان اصفهان)
1393/4/29

نظارت مربی ژاپنی بر لیگ نتایج خوبی به همراه دارد ( فارس )
1393/8/8

شش اصفهانی در اردوی تیم ملی ( فارس )
1393/8/3

شش اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند ( ایمنا )
1393/8/3

با جدایی برخی از بازیکنان کار تیم سخت شد ( فارس )
1393/4/29

پیروزی پاورپایپ در مقابل نماینده بوشهر ( ایمنا )
1393/4/29

پاورپایپ را به شکلی شایسته راهی لیگ خواهیم کرد ( اداره کل )
1393/4/29

باشگاه پتوی لاله در بیس بال تیم داری خواهد کرد  (اداره کل)
1393/4/24

6 اصفهانی با نظر سرمربی تیم ملی به اردو دعوت شدند ( خبر گزاری فارس )
1393/4/15

6 اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند ( خبر گزاری فارس )
1393/4/9

6 اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند ( خبر گزاری ایرنا)
1393/4/9

6 اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند (  خبر گزاری تی نیوز )
1393/4/9

6 اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند ( واضح نیوز )
1393/4/9

6 اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند ( میهن نیوز )
1393/4/9

6 اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند ( بی بی سی فارسی هم نیوز )
1393/4/9

6 اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند ( پایگاه اصلاع رسانی اداره کل )
1393/4/9

6 اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند ( قطره )
1393/4/9

6 اصفهانی به اردوی تیم ملی دعوت شدند ( درنیوز )
1393/4/9

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( روزنامه زاینده رود )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( روزنامه اصفهان زیبا )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  (روزنامه اصفهان امروز )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( روز نامه نسل فردا )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( خبر گزاری ایرنا )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( خبر گزاری ایمنا )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( خبر گزاری فارس )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( خبر گزاری فارس )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( خبر گزاری میدان نیوز )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( خبرگزاری قطره )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( خبر گزاری جمهوری اسلامی )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( خبر گزاری پارسی نیوز )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( اداره کل ورزش و جوانان )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( خبر گزاری فست نیوز )
1393/2/3

اولین نشست خبری کمیته بیسبال استان اصفهان در سال 93  ( انجمن بیسبال و سافت بال )
1393/2/3

معارفه علیرضا ادیب به میزبانی کمیته بیسبال استان اصفهان (اکا ایران)
1392/9/9

معارفه علیرضا ادیب به میزبانی کمیته بیسبال استان اصفهان (خبررسانه)
1392/9/9

معارفه علیرضا ادیب به میزبانی کمیته بیسبال استان اصفهان (باشگاه خبر نگاران)
1392/9/9

معارفه علیرضا ادیب به میزبانی کمیته بیسبال استان اصفهان (واضح)
1392/9/9

معارفه علیرضا ادیب به میزبانی کمیته بیسبال استان اصفهان (خبر گزاری موج)
1392/9/9

معارفه علیرضا ادیب به میزبانی کمیته بیسبال استان اصفهان (شهر خبر)
1392/9/9

معارفه علیرضا ادیب به میزبانی کمیته بیسبال استان اصفهان (خبر فارسی)
1392/9/9

معارفه علیرضا ادیب به میزبانی کمیته بیسبال استان اصفهان (رصد خانه)
1392/9/9

معارفه علیرضا ادیب به میزبانی کمیته بیسبال استان اصفهان (تی نیوز)
1392/9/9

معارفه علیرضا ادیب به میزبانی کمیته بیسبال استان اصفهان (خبرگزاری ایمنا)
1392/9/9

معارفه علیرضا ادیب به میزبانی کمیته بیسبال استان اصفهان (پایگاه خبری ورزش استان)
1392/9/9

معارفه علیرضا ادیب به میزبانی کمیته بیسبال استان اصفهان (خبرگزاری فارس)
1392/9/9

کسب مقام سوم برای پاورپایپ در دور نهای لیگ لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری تسنیم)
1392/8/16

کسب مقام سوم برای پاورپایپ در دور نهای لیگ لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری ایمنا)
1392/8/16

کسب مقام سوم برای پاورپایپ در دور نهای لیگ لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری روزنامه نسل فردا)
1392/8/16

روایت تصویری دور نهای لیگ لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری تسنیم)
1392/8/16

روایت تصویری دور نهای لیگ لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری ایمنا)
1392/8/16

روایت تصویری دور نهای لیگ لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری فارس)
1392/8/15

روایت تصویری دورنهایی لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری مهر)
1392/8/15

روایت تصویری دور نهایی لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری ایسنا)
1392/8/15

اصفهان میزبان دورنهایی لیگ بیسبال کشور (روزنامه نسل فردا)
1392/8/7

اصفهان میزبان دورنهایی لیگ بیسبال کشور (باشگاه خبرنگاران)
1392/8/5

اصفهان میزبان دورنهایی لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری ایمنا)
1392/8/5

اصفهان میزبان دورنهایی لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری مهر)
1392/8/5

اصفهان میزبان دورنهایی لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری تی نیوز)
1392/8/5

اصفهان میزبان دورنهایی لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری تسنیم)
1392/8/5

اصفهان میزبان دورنهایی لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری جار چی)
1392/8/5

اصفهان میزبان دورنهایی لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری فارس)
1392/8/1

اصفهان میزبان دورنهایی لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری ایسنا)
1392/8/1

اصفهان میزبان دورنهایی لیگ بیسبال کشور (خبرگزاری ورزش ایران)
1392/8/1

درخشش بیسبالیست های اصفهانی در مسابقات کشوری (پایگاه خبری ورزش استان اصفهان)
1392/6/25

نادری بوشهر و پاور پایپ اصفهان به مرحله نهایی راه یافتند (سایت کنفدراسیون بیسبال آسیا)
1392/6/25

درخشش بیسبالیست های اصفهانی در مسابقات کشوری (روزنامه نسل فردا)
1392/6/25

راهیابی پاور پایپ به دور نهایی لیگ بیسبال کشور (ورزش و مردم)
1392/6/24

راهیابی پاور پایپ در جمع چهار تیم برتر لیگ بیسبال کشور (پایگاه خبری تحلیلی جنوب کشور)
1392/6/24

پاور پایپ در جمع چهار تیم برتر لیگ (خبرگزاری مهر)
1392/6/24

صعود پاورپایپ در جمع برترین های الیگ کشور (خبرگزاری ایمنا)
1392/6/24

 پاورپایپ اصفهان از لیگ جنوب صعود کرد (خبرگزاری تسنیم)
1392/6/24

بیسبال در مدارس اصفهان (روزنامه نسل فردا)
1392/6/12

صدای پای بیسبال در مدارس اصفهان (خبرگزاری ایمنا)
1392/6/12

صدای پای بیسبال در مدارس اصفهان (پایگاه خبری ورزش اصفهان)
1392/6/12

رجب علی برزگر به عنوان روانشناس ورزشی در معیت تیم پاور پایپ (سایت فدراسیون)

1392/5/24

 

رجب علی برزگر به عنوان روانشناس ورزشی در معیت تیم پاور پایپ (پایگاه خبری ورزش استان اصفهان)

1392/5/24

 تدارکاتی با آذرخش تهران و استان مرکزی (ایمنا)
1392/5/21

 تاریخچه بیس بال اصفهان (هفته نامه ورزشی ها)

1392/3/9

 

 رجبعلی برزگر و مجتبی گردان در پاور پایپ (خبر گزاری مهر)

1392/3/9

 

بازی های تدارکاتی پاور پایپ (روزنامه نسل فردا)

1392/3/9

 

روانشناس سمنانی در پاور پایپ (خبر گزاری ایمنا)

1392/3/9

 

بیسبال ریشه در ورزش های محلی ایران دارد (خبرگزاری مهر)

1392/3/5

 

بیسبال ریشه در ورزش های محلی ایران دارد (روزنامه نسل فردا)

1392/3/5

 

بیسبال ریشه در ورزش های محلی ایران دارد (خبرگزاری ایمنا)

1392/3/5

بیسبال ریشه در ورزش های محلی ایران دارد (پایگاه خبری ورزش و جوانان استان اصفهان)
1392/3/4

اعلام آمادگی پاور پایپ برای شرکت در لیگ کشور  (روزنامه نسل فردا)

1392/2/8

 

اعلام آمادگی پاور پایپ برای شرکت در لیگ کشور  (خبرگزاری ایمنا)

1392/2/8

 

اعالام آمادگی پاور پایپ برای شرکت در لیگ کشور (خبرگزاری فارس)

1392/2/8

 

امضاء تفاهم نامه با گروه صنعتی اسپادانا برای سومین سال  (فدراسیون انجمن ها ورزشی)

1392/1/31

 

امضاء تفاهم نامه با گروه صنعتی اسپادانا برای سومین سال  (پایگاه خبری ورزش استان اصفهان)

1392/1/27

 

امضاء تفاهم نامه با گروه صنعتی اسپادانا برای سومین سال (روزنامه نسل فردا)

1392/1/27

 

امضاء تفاهم نامه با گروه صنعتی اسپادانا برای سومین سال (روزنامه زاینده روز)

1392/1/27

 

امضاء تفاهم نامه با گروه صنعتی اسپادانا برای سومین سال(خبرگزاری فارس)

1392/1/26

 

امضاء تفاهم نامه با گروه صنعتی اسپادانا برای سومین سال(خبرگزاری ایمنا)

1392/1/26

 

مشکلات بی پایان هیئت انجمن های ورزشی (روزنامه نسل فردا)

1391/12/24

 

اینجا هیئت انجمن های ورزشی است یا قهوه خانه حاج میرزا (روزنامه زاینده رود)  (متن قابل خواندن خبر)

1391/12/24

 

کسب مقام سوم آسیا برای تیم ملی بیسبال کشور (روزنامه نسل فردا)

1391/10/24

 

نماینده پاور پایپ اصفهان در تیم ملی (روزنامه نسل فردا)

1391/8/24

 

اصفهان میزبان روسای کمیته های بیسبال و سافت بال کشور (روزنامه نسل فردا)

1391/7/24

 

دیدار تدارکاتی شهرداری سمنان با پاور پایپ اصفهان  (روزنامه نسل فردا)

1391/6/24

 

جام چهار جانبه پاور پایپ در اصفهان برگزار شد  (روزنامه نسل فردا)

1391/6/24

 

پاور پایپ در راه لیگ جنوب کشور (روزنامه نسل فردا)

1391/4/24

 

نماینده پاور پایپ اصفهان در راه مسابقات پنجاب پاکستان (روزنامه نسل فردا)

1391/3/24

 

پاور پایپ امید ها را زنده کرد (روزنامه زاینده رود)

1391/2/23

 

مدرس ونزوئلایی در اردوی تمرینی پاور پایپ اصفهان (روزنامه نسل فردا)

1391/2/1

 

پاور پایپ در راه لیگ جنوب کشور (روزنامه نسل فردا)

1391/1/22