تاریخچه بیس بال در جهان

در سال 1845 "الكساندر كارت رايت" قوانين بیس بال را به صورت فرمولي در آورد كه تمام تيمها ملزم به اجرای آن قوانين شدند .  بسياري از آن قوانين در بازي بيس بال امروزي نيز رعايت مي شود . اولين مسابقه ثبت شده بيس بال در سال 1846 اتفاق افتاد و در سال 1857 اولين اجلاس تيمهاي غير حرفه اي به منظور بحث در مورد قوانين و موارد ديگر برگزار شد.در حال حاضر 86 كشور دنيا داراي فدراسيون بيس بال هستند و 19 كشور در آسيا در اين زمينه فعاليت ميكنند و  اين ورزش جزء ورزشهای المپيك نیز می باشد