تاريخچه بيس بال در ايران

در سال 1314 آقاي " GIPSON " از آمريكا بعنواه مشاور سازمان تربيت بدني به ایران آمد و در اردوگاه تابستاني منظريه دو رشته ورزشي نجات غریق و بیس بال را پايه گذاري كرد ، بر اساس تحقيقات بعمل آمده ، اين رشته از سالهاي بسيار دور در اكثر نقاط ايران به شكل بازيهاي بومي و محلي با نامهاي مختلف انجام ميشده است كه شباهتي با بيس بال امروزي داشته است ، كارشناسان معتقدند كه در واقع بيس بال از اين ورزش های قديمي ايراني نشات گرفته است . مسابقات بيس بال براي اولين بار در سال 1320 در تهران توسط دانش آموزان  دانش سراي تربيت بدني در منظريه تهران انجام شد. استاد داود نصيري مربي تيم مذكور بوده وی بيس بال را در اردوهاي دانش سراي تربيت بدني كه در تابستان تشكيل ميشد بصورت خصوصي براي دانشجويان تدريس ميكرد .

كميته بيس بال ایران فعاليت خود را از سال 1368 آغاز نمود و بصورت رسمی  و به عنوان یک فدراسیون فعالیت خود را در سال 1372 آغاز کرد .رشته هاي تحت پوشش فدراسيون در آغاز بيس بال ، سافت بال، كريكت و چوگو بودند كه از سال 1379  و با پيوستن ورزش چوگو به فدراسيون ورزشهاي همگاني ، رشته راگبي جايگزين اين رشته گرديد. پس از مدتی رشته بیس بال به همراه 14 رشته دیگر در قالب فدراسیون انجمن هیئت های ورزشی کار خود را ادامه داد و هم اكنون داراي 11 کمیته در استان های بوشهر،كرمان،قم،سمنان،خوزستان،گيلان،هرمزگان،اراک،البرز تهران،اصفهان،ميباشد. تاكنون در ایران 27 دوره مسابقات  قهرماني كشور و قهرماني باشگاههاي برگزار شده است و تيم ملي بيس بال ايران 3 بار در مسابقات بيس بال كاپ آسيا در سالهاي 1999 و 2006 و 2012 حضور يافته است  .

در سال های دور رشته بیسبال درسراسر کشور با اسامی زیادی چون له چفته، آبده، گو چو، الک دولک، چلتوپ، گل بي بي شده، زنجير پله، توپ کاج ، توپ گل و چوگو در استان‌های اصفهان، سمنان، بوشهر، چهار محال و بختیاری و هرمزگان بازی می‌شده است. به همین دلیل می توان گفت بیسبال ریشه در بازی های محلی ایران دارد و یک رشته ایرانی است .