برگه اسکور فایل پی دی اف

برگه اسکور فایل اکسل

برای مشخص کردن نوع توپ پرتاب شده از علامت های 

1. استراک = نقطه مشکی

2. بال = خط

3. فال بال هوایی = مثلث توخالی

4. فال بال زمینی = مثلث تو پر استفاده می کنیم.

 

اختصار

لاتین

توضیحات

CS

Caught  stealing

کچربعد از بیس دزدی رانر را روی بیس  می گیرد

CI

catcher's indifference

یا

defensive indifference

کچربعد از بیس دزدی به هردلیلی توپ را روی بیس پرتاب نمی کند

SB

Stolen base

بیس دزدی توسط رانر( درصورتی ثبت می شود که کچر توپ را روی بیس پرتاب کند )

WP

Wild pitch

پرتاب توپ غیرقابل مهار
 توسط پیچر

HP

Hit  by  pitch

برخورد توپ به بتر به دلیل
 پرتاب بد پیچر

PB

Passed ball

کچر نتواند توپی که پیچر به طرف هوم پرتاب می کند را بگیرد

 DTS

dropped third strike

استراک سوم ازدستکش کچر بیفتد

FC

Fielder’s  choice

به انتخاب بازیکنان مدافع رانر آوت نشود

 OBS

obstruction

دخالت یا سد راه کردن کچر باعث رفتن روی بیس شود

AB

At  bat

ات بت حساب میشود

ات بت حساب نمیشود

با ضربه بره 1

با اشتباه مدافع بره 1

به هر دلیلی ات بشه

 

 

BB

HP

SF-SB

OBS

تعویض بتر

اینینگ تمام بشه

 

BA

Batting Average

H/AB=BA

SF

Sacrifice fly

زیر توپ زدن برای ران گرفتن تیم

H

Hit

ضربه زدن و به بیس رسیدن رفتن

Single                  یک بیس

Double                  دوبیس

Triple                    سه بیس

Home runچهار بیس           

B

Bunt

 Sacrifice Bunt

 بانت فداکارانه

Bunt  for base hit

 بانت برای رسیدن به بیس اول

Swinging Bunt

 ضربه آرام مانند بانت

 SH

Sacrifice hit or bunt

بانت برای فرستادن رانرها یک بیس به جلو

BB

Base on balls (Walk)

4 توپ بال

IBB

Intentional Base on balls

والک دلخواه بتر

BK

Balk

خطای پیچر

E

Error

خطای بازیکن مدافع

F

Flyout

توپ هوایی که منجر به اوت شود

P

popup

توپ هوایی داخل اینفیلد

K

Strikeout

آوت شدن بدون چرخواندن بت

KS

Strikeout  swinging

آوت شدن همراه با چرخواندن بت

KB

Bunt foul on 3rd strike

استراک سوم، بانت کردن