روش بازی بصورت خلاصه :

یک تیم بیس بال از 9 بازیکن اصلی تشکیل می شود .

بازی بیس بال از دو بخش اصلی دفاع و حمله تشکیل می شود .

اگر تیم الف و ب را درنظر بگیرید ، وقتی تیم الف دروضعیت حمله است تیم ب دروضعیت دفاع قرارخواهدگرفت و بلعکس .

در ابتدای بازی و توسط قرعه کشی مشخص می شود که چه تیمی حمله و چه تیمی دفاع را آغاز نماید .
   

 

توضیح درمورد حالت حمله :

بازیکنان یک تیم در حالت حمله از helmet یا کلاه

 

  bat  یا چوب 

bating Glove یا دستکش مخصوص ضربه زدن به توپ


استفاده می کنند و از همین طریق قابل تشخیص  هستند.به تصویر زیر دقت کنید که بازیکن یک تیم را در حالت حمله نشان داده است. بازیکنان حمله وارد زمین نمی شوند و روی نیمکت می نشینند و یکی یکی در جایگاه زدن ضربه قرار میگیرند تا تلاش کنند به یکی از توپ هایی که به سمتشان پرتاب می شود ضربه بزنند .

 

هدف یک تیم در وضعیت حمله کسب امیتاز است .

 

زمین بیس بال دارای 4 بیس می باشد . بیس یک ، بیس دو ، بیس سه و بیس چهار یا home .

بیس یک و دو و سه مانند شکل زیر هستند

 

اما بیس خانه یا home در تصویر زیر نمایش داده شده است .

  یک بازیکن تیم حمله پس از ضربه زدن به توپ ، چوبی که در دست دارد را رها کرده

 به طرف بیس 1 (بیس یک در تصویر زیر سمت راست است و بعد بیس دو قرار دارد و بیس سه سمت چپ است و نزدیک به آن عدد هفت نوشته شده است تا مشخص باشد ) ، می دود و در آنجا می ماند تا در فرصت های بعدی بیس های 2 و 3 و خانه یا home را فتح کند

بازیکنی که روی بیس یک قرار دارد وقتی فرصت رفتن به بیس جلو تر را پیدا خواهد کرد که هم تیمی بعدی به توپ ضربه بزند .

  هرچه توپ دور تر برود بیس های بیشتری در دسترس خواهد بود .

اگر یک بازیکن حمله بتواند بیس یک ، دو ، سه  و خانه یا home را لمس کند . برای تیم خود یک امتیاز کسب کرده است . 

اگر یک بازیکن آنقدر ضربه خوبی به توپ بزند که توپ از استودیوم بیرن برود،  بطور مستقیم یک امتیاز برای تیم خود کسب خواهد کرد .  

توضیح درمورد حالت دفاع :

بازیکنان یک تیم در حالت دفاع از glove  یا دستکش استفاده میکنند و از همین طریق قابل تشخیص هستند

 

تصویر زیر یک بازیکن را در حالت دفاع نشان داده است .


حالت دفاع حالتی است که 9 بازیکن یک تیم ، وارد زمین می شوند و در پست های مخصوص خود می ایستند

 

هدف یک تیم در وضعیت دفاع جلوگیری از کسب امتیاز تیم مقابل است .

پست هایی که 9 بازیکن یک تیم در حالت دفاع در آن می ایستند عبارتند از  

Catcher

first base

second bas

third base

 

Short stop

pitcher

right field

 center field

 

left field

 

این بازیکنان با قرار گرفتن در پست های تخصصی خود به سه روش می توانند بازیکنان تیم حمله را حذف کنند .

گرفتن توپی که زده می شود ، قبل از به زمین خوردن توپ .

  

رساندن توپ به یکی از بیس ها قبل از رسیدن بازیکنان تیم حمله به بیس . 


بازیکن تیم حمله نتواند به  3 توپ صحیح از توپ هایی که توسط پیچر برایش پرتاب می شود ضربه بزند .  


 

هرگاه تیم دفاع 3 نفر از بازیکنان تیم مهاجم را حذف کرد بلافاصله دو تیم جای خود را در دفاع و حمله تغییر می دهند .

یک تیم بیس بال 9 بار دفاع و 9 بار حمله می کند تا بازی به اتمام برسد . و در انتهای بازی با شمارش امتیازات کسب شده پیروز میدان مشخص خواهدشد .