تیم بیسبال کامور

KAMVAR BASEBALL TEAM

نام و فامیل

تولد

 post

mail

تصویر

عرفان روزبه

1374

P – 2B

 

 

سعید باطنی

1358

P - C

saeidbateni@gmail.com

 

حجت میرهندی

1365

1B

 

 

حسین باقری

1371

C – 3B

 

 

علی ظهیری

1372

SS

 

 

عباس رمضانی

1366

3B

 

 

بهزاد خاتم ساز

1371

C

 

 

مهدی باطنی

1376

RF – P

 

 

حیدر صادقیان

1371

2B

 

 

کیارش دادگر

1373

LF

 

 

امین باقری

1368

P

 

 

معین پور مقدس

1370

CF

 

 

سپهر مشرف جواد

1371

P – 2B

 

 

علی مجیدی

1374

LF

 

 

تیم بیسبال پاورپایپ

POWER PIPE BASEBALL TEAM

نام و فامیل

تولد

post

mail

تصویر

وحید باطنی

1358

SS – P

vahidbateni@gmail.com

 

 

فرشاد کاظمی

1368

1B - LF

 

 

عباس کجانی

1368

CF

 

 

ابوذر صادقی

1365

CF

 

 

احمد درایش

1366

P

 

 

حسن دانا

1370

CF – 1B

 

 

احسان معمار

1373

2B

 

 

محمد ابطحی

1378

LF

 

 

حمید فرهادی

1373

RF

 

 

امیرفدایی

1373

C

 

 

علیرضا میرزایی

1373

SS

 

 

محسن امینی

1369

LF

 

 

تیم داوری

نام و فامیل

تولد

post

ID

تصویر

هومن عدیلی

 

داور

 

 

سعید صادق زاده

 

داور

 

 

علیرضا خوروش

 

داور

 

 

آرمین موسوی

 

داور