ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ شنبه ، ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
بهزیستی

آغاز کلاس های آموزش مخصوص به شبکه در شیراز :

پس از  همکاری های سازمان بهزیستی استان فارس در 20/5/88 کلاسهای آموزش مدیران مهد های کودک شهرستان شیراز آغاز گردید، به گزارش مدیر آموزش شبکه تاکنون 30 مهدکودک آن شهرستان پس از اتمام کلاسهای آموزش ، وب سایتهای خود را تحویل گرفته اند . وحید باطنی افزود با توجه به اینکه شهرستان شیراز حدودا 200  مهد کودک خصوصی و روستایی دارد گفت امید است مطابق برنامه ریزی های انجام شده طی دو ماه آموزش کلیه مهد ها به اتمام برسد .