ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ يک شنبه ، ۱۲ دی ۱۳۸۹
بهزیستی

 

مراسم تودیع کارشناس مسئول امور اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان شیراز سه شنبه 19/5/89 با حضورکارشناسان سازمان بهزیستی استان و شهرستان همچنین مدیران مهد های کودک در سالن موسسه فرهنگی پیام برگزار شد . در این مراسم لوح تقدیر و سپاس سازمان بهزیستی استان فارس ، اداره بهزیستی شهرستان شیراز ، کانون همیاری مهد های کودک و شبکه مهد های کودک به سرکار خانم افشون تقدیم شد . بدون شک پیاده سازی موفق شبکه مهد های کودک الکترونیک ایران در شهرستان شیراز مرحون مدیریت مدبرانه ایشان و مجموعه تحت نظارت بوده است که بدینوسیله بار دیگر مراتب تشکر و قدردانی خود را اعلام می نمائیم .