ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ شنبه ، ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
بهزیستی

 

پایان مرحله دوم پیاده سازی شبکه در شهرستان شیراز :

 

پس از نشست مشترک با سازمان بهزیستی استان فارس، اداره بهزیستی شهرستان شیراز، و کانون همیاری مهدهای کودک با توجه به حساسیت موضوع مقرر شد، در مرحله اول امکانات موجود در شبکه همچنین نحوه خدمات آموزشی و پشتیبانی توسط اعضاء هیأت مدیره کانون طی چند ماه مورد تست قرار گیرد که این مدت 9 ماه به طول انجامید. سرانجام در تاریخ 15/5/88 طی جلسه ای که باحضور مسئولین محترم سازمان بهزیستی استان فارس اداره بهزیستی شهرستان شیراز و اعضاء هیأت مدیره کانون همیاری مهدهای کودک استان فارس در محل سازمان بهزیستی تشکیل گردید رایزنی های نهایی در خصوص پیاده سازی شبکه در استان فارس انجام گرفت و مرحله دوم پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک در استان فارس در تاریخ 22/5/88 آغاز و پس از برگزاری 98 دوره آموزشی جمعاً شامل 490 ساعت کلاس و 2000 نفر ساعت کلاس آموزشی به پایان رسید .