ارسال شده توسط admin در تاریخ شنبه ، ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
بهزیستی

 پس از عضویت سرکار خانم  سکوت، مدیریت مهد کودک سروش 2 یکی از مدیران با سابقه شهرستان شیراز، که در تاریخ 86/2/23 صورت گرفت، اقدامات بسیار زیادی در خصوص پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران در استان فارس انجام شد، در ابتدا طرح با استقبال بسیار خوب جناب آقای یوسف زاده، معاونت محترم امور اجتماعی سازمان بهزیستی استان فارس قرار گرفت بلافاصله در اولین جلسه ای که ( در خصوص شرح خدمات و نحوه پیاده سازی شبکه در استان ) با حضور سرکار خانم بیگی و هاشم زاده از کارشناسان سازمان بهزیستی استان فارس تشکیل شد خدمات موجود همچنین نحوه پیاده سازی شبکه در استان فارس در تاریخ 2 اردیبهشت 87 با آموزش کارشناسان سازمان بهزیستی و اداره بهزیستی شهرستان شیراز آغاز شد.  (برای خواندن متن کامل خبر روی دکمه خواندن کل خبر کلیک کنید)

 

2

پس از نشست مشترک با سازمان بهزیستی استان فارس، اداره بهزیستی شهرستان شیراز، و کانون همیاری مهدهای کودک با توجه به حساسیت موضوع مقرر شد، در مرحله اول امکانات موجود در شبکه همچنین نحوه خدمات آموزشی و پشتیبانی توسط اعضاء هیأت مدیره کانون طی چند ماه مورد تست قرار گیرد که این مدت 9 ماه به طول انجامید. سرانجام در تاریخ 15/5/88 طی جلسه ای که باحضور مسئولین محترم سازمان بهزیستی استان فارس اداره بهزیستی شهرستان شیراز و اعضاء هیأت مدیره کانون همیاری مهدهای کودک استان فارس در محل سازمان بهزیستی تشکیل گردید رایزنی های نهایی در خصوص پیاده سازی شبکه در استان فارس انجام گرفت و مرحله دوم پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک در استان فارس در تاریخ 22/5/88 آغاز و پس از برگزاری 98 دوره آموزشی جمعاً شامل 490 ساعت کلاس و دو هزار نفر ساعت کلاس آموزشی به پایان رسید، در حال حاظر مراحل اول، دوم و سوم پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران در استان فارس با نظارت بسیار خوب جناب آقای یوسف زاده، معاونت محترم سازمان بهزیستی، سرکار خانم بیگی، کارشناس مسئول دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان،  سرکار خانم هاشم زاده، کارشناس محترم دفتر امور کودکان سازمان بهزیستی استان فارس همچنین حمایت های جناب آقای نوشاد، ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان شیراز و مدیریت مدبرانه سرکار خانم افشون کارشناس مسئول دفتر امور کودکان و نوجوانان اداره بهزیستی شهرستان شیراز و تلاش، کوشش و همکاری صمیمانه سرکار خانم قراچه، کارشناس مسئول دفتر امور کودکان اداره بهزیستی شهرستان شیراز، حمایت های آگاهانه کانون همیاری مهدهای کودک و همکاری و همراهی مدیران محترم و زحمت کش مهدهای کودک، جلوتر از برنامه زمان بندی انجام گرفته است