ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ شنبه ، ۱۵ اسفند ۱۳۸۸
بهزیستی

جلسات توجیهی برای مهد های کودک باقی مانده :

 

شنبه گذشته برای دومین بار جلسه توجیهی با حضور جمعی از مدیران مهد های کودک شهرستان شیرازکه تاکنون اقدام به عضویت در شبکه ننموده بودند برگزار شد . قبل از این جلسه نیز در روز پنج شنبه در مجتمع فتح المبین سازمان بهزیستی شیراز جلسه ایی با حضور کلیه مدیران مهد های کودک روستایی تشکیل شده بود به گزارش مدیر آموزش شبکه در این جلسات ضمن پرده برداری ازبخش جدید مالی که به تازگی و به مناسبت روز جهانی کودک به بخش مدیریت کلیه مهد های کودک عضو شبکه در کشور افزوده شد کلیه خدمات شبکه برای مدیران مهد های کودک نمایش داده شد . درآخر نیز پس از پرسش و پاسخ جلسه به اتمام رسید .