ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ يک شنبه ، ۳ شهريور ۱۳۹۲
بهزیستی

پس از تلاش های بسیار زیاد سازمان بهزیستی و کانون همیاری مهدهای کودک استان گلستان در نهایت در تاریخ 27 شهریور ماه 1392 اولین دوره آموزشی نحوه استفاده از امکانات شبکه الکترونیک مهدهای گلستان برای مهدکودک های شهری و روستایی کل استان برگزار شد امید است بتوانیم مرحله به مرحله با همکاری سازمان بهزیستی ، کارشناسان اداره ، کانون همیاری مهد های کودک و مدیران زحمت کش مهدهای کودک، شبکه ای پویا و کارآمد در استان گلستان ایجاد شود انشاا...