ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ دو شنبه ، ۲۷ آبان ۱۳۹۲
سازمان

پس از تلاش های بسیار زیاد سازمان بهزیستی و کانون همیاری مهدهای کودک استان هرمزگان در نهایت در تاریخ 27 شهریور ماه 1392 اولین دوره آموزشی نحوه استفاده از امکانات شبکه الکترونیک مهدهای هرمزگان برای مهدکودک های شهری و روستایی کل استان برگزار شد امید است مرحله به مرحله با همکاری سازمان بهزیستی ، کارشناسان اداره ، کانون همیاری مهد های کودک و مدیران زحمت کش مهدهای کودک، شبکه ای پویا و کارآمد در استان هرمزگان ایجاد شود انشاا..

لازم بذکر است در ماه های گذشته طی چند جلسه با حضور مدیر کل سازمان ، معاونت امور اجتماعی ، کارشناس مسئول امور مهدها همچنین رئیس کانون همیاری کلیه موارد فنی و مسائل مهم دیگر بررسی و در نهایت تصمیم به اجرای پروژه گرفته شد .