افتتاحیه پروژه در استان کرمان  (174) بازگشت به صفحه قبلی
نام آلبوم:افتتاحیه پروژه در استان کرمان
تعداد تصاویر در آلبوم:8
توضیحات آلبوم:جلسه افتتاحیه پروژه با حضور مدیر کل استان کرمان و جمعی از کارشناسان و تمامی مدیران مهد های کودک شهرستان کرمان .
 
تصویر بعدی تصویر قبلی