افتتاحیه پروژه در استان خراسان رضوی  (183) بازگشت به صفحه قبلی
نام آلبوم:افتتاحیه پروژه در استان خراسان رضوی
تعداد تصاویر در آلبوم:8
توضیحات آلبوم:مراسم افتتاحیه پروژه با حضور مدیران سازمان بهزیستی کل استان خراسان رضوی و کلیه مدیران مهد های کودک شهرستان مشهد
 
تصویر بعدی تصویر قبلی