مراسم اهداء جوایز ناجا  (198) بازگشت به صفحه قبلی
نام آلبوم:مراسم اهداء جوایز ناجا
تعداد تصاویر در آلبوم:7
توضیحات آلبوم:مراسم اهداء جوایز به مهد های کودک برتر در مسابقه برگزار شده در هفته ناجا با موضوع منع سیگار در تاریخ 16/10/88
 
تصویر بعدی تصویر قبلی