افتتاحیه مرحله چهارم در شیراز  (250) بازگشت به صفحه قبلی
نام آلبوم:افتتاحیه مرحله چهارم در شیراز
تعداد تصاویر در آلبوم:11
توضیحات آلبوم:دومین همایش شبکه در شیراز 12/12/88 همایش ترویج فرهنگ استفاده از خدمات موجود در شبکه افتتاح فاز چهارم شبکه در شیراز
 
تصویر بعدی تصویر قبلی