دومین جشنواره تولید کنندگان جوان  (309) بازگشت به صفحه قبلی
نام آلبوم:دومین جشنواره تولید کنندگان جوان
تعداد تصاویر در آلبوم:5
توضیحات آلبوم:روز جوان سال 1389 ، دومین جشنواره تولید کنندگان جوان
کسب رتبه نخست مدیریت آموزش برای دومین سال پیایی
تصویر بعدی تصویر قبلی