سمینار آموزشی در مشهد  (334) بازگشت به صفحه قبلی
نام آلبوم:سمینار آموزشی در مشهد
تعداد تصاویر در آلبوم:3
توضیحات آلبوم:15 و 16 برگزاری سمینار اموزشی برای مدیران عضو شبکه در شهر مشهد مقدس ، جهت ارتقاء سطح علمی مدیران مهد های کودک در استفاده از خدمات شبکه .
 
تصویر بعدی تصویر قبلی