نفاهم نامه شهرداری  (338) بازگشت به صفحه قبلی
نام آلبوم:نفاهم نامه شهرداری
تعداد تصاویر در آلبوم:9
توضیحات آلبوم:شنبه 20 آذر ماه انعقاد تفاهم نامه شهرداری مشهد مقدس ، اداره کل روابط بین الملل ، سازمان بهریستی ، مجری پروژه با اهداف فراهم شدن زمينه هاي وحدت رويه در موضوع اطلاع رساني همچنین هم افزايي استعدادهاو توانمندي‌ها،به منظور اطلاع رساني هدفمندِ پيام هاي شهري و شهروندي درحوزه بسیار گسترده و مهم کودک
 
تصویر بعدی تصویر قبلی