افتتاح شروع به کار شبکه در خراسان شمالی  (373) بازگشت به صفحه قبلی
نام آلبوم:افتتاح شروع به کار شبکه در خراسان شمالی
تعداد تصاویر در آلبوم:6
توضیحات آلبوم:
 
تصویر بعدی تصویر قبلی