تعريف مرکز تربیتی الكترونيك به مهدکودکی، الکترونیک گفته می شود که در بستر فناوري ارتباطات و اطلاعات (ICT) به صورت مجازي و با بكارگيري از شبكه، رايانه و نرم افزارهای مختلف در محيط وب، به ارائه و یا دریافت یکی از چهاردسته خدمات موجود در شبکه بپردازد، بنابراین مي توان گفت شبكه کودکان میهن  www.mahd.ir به مجموعه اي از مهدهاي كودك الكترونيك گفته مي شود كه امكان دريافت خدمات از سازمان های متولی کودک مانند آموزش وپرورش و همچنين ديگر ارگان های مرتبط با حوزه وسیع كودكان را دارا بوده مانند معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی، آتش نشانی، شهرداری و... همچنین امکان اراده خدمات متنوع خود به خانواده ها را دارا می باشد ضمن اينكه مي تواند با ديگر مهدهاي كودك ارتباط متنی و فایلی داشته و در صورت تمايل تجربيات خود را به يكديگر انتقال دهند.اين طرح با تکیه بر ديدگاه توسعه طرح های دانش محور در سند چشم انداز بيست ساله كشور با انگيزه های اصلي زیر مطرح و اجرا گرديد :

- تسهيل و تسريع در روند استقرار دولت الكترونيك.

ايجاد زير ساختهاي بنيادين آموزشي آزاد و رایگان خصوصا برای مهدهای کودک و خانواده های شهری و روستایی کم درآمد و محروم کشور.

- وارد نمودن تکنولوژی به فرایند آموزش.

- تجمیع اطلاعات حیاتی از مهدهای کودک، مدیران، مربیان، کودکان، ارگان های فعال درحوزه کودک  به صورت غیر مستقیم و غیر جبری.

غلبه بر شكاف ديجيتالي موجود بین مدیران ، مربیان ، خانواده ها و کودکان در جامعه همچنین محقق نمودن بخش زيادي از حقوق كودكان بود.