موضوع، اهداف و تاریخچه کار :

 

 شبکه الکترونیک مهدهای کودک ایران www.emahd.ir "  اواخر سال 83  با انگيزه های اصلی

- ايجاد زيرساختهاي بنيادين جهت افزایش کیفیت آموزش و فراگیری درمحدوده وسیع واستراتژیک کودکان ایران.

- امکان دسترسی به منابع آموزشی آزاد و رایگان برای مهدها و خانواده های روستایی کم درآمد ومحروم کشور.

- وارد کردن تکنولوژی به فرایند آموزش.

- غلبه برشكاف ديجيتالی موجود بین مدیران، خانواده ها و کودکان  درجامعه همچنین محقق نمودن بخش زيادي ازحقوق كودكان.

- تسهيل وتسريع درروند استقراردولت الكترونيك درکشور.

 

فعالیت خود را آغاز نمود که با یاری خداوند متعال همچنین حمایت های سازمان بهزیستی کشور، تلاش وکوشش جمعی سازمان های بهزیستی سراسرکشور، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور، شهرک علمی وتحقیقاتی استان اصفهان ، زیرنظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری، سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری اصفهان (فاوا)، مرکزداده استانداری استان اصفهان،کانون های همیاری مهدهای کودک کشور، مدیران مهدهای کودک وخانواده ها همچنین دیگرارگانهای دولتی فعال درحوزه کودک، پس از 5 سال تلاش وکوشش جمعی، موفق به پیاده سازی شبکه در بیش از3500 مهدکودک شهری و روستایی شده است، شایان ذکراست شبکه علاوه براستان های اصفهان ، البرز ، خوزستان، کرمان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی ، تهران ، چهار محال و بختیاری ، مازندران ، گیلان و فارس پذیرای مهدکودک های پیش تاز و داوطلب از 17 استان کشور نیز می باشد.