53 جایزه 50.000 تومانی

لطفا تا تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1392 باشماره تلفن :  6644655   0311

از ساعت 8 الی 13 روزهای غیر تعطیل تماس گرفته و شماره حساب خود

را اعلام فرمایید تا مبلغ جایزه به حساب شما واریز شود

ردیف

-

استان

نام مهد

سمت در مهد

نام و نام خانوادگی

1.     

1.       

اصفهان

پرنیان

مدیر

نصیری

2.     

2.       

اصفهان

آوا

مدیر

نکویی

3.     

3.       

اصفهان

پارسانا

کودک

آقابابایی

4.     

4.       

اصفهان

عفیفه

مدیر

درخشانی

5.     

1.       

اصفهان

مریم

مربی

مزروعی

6.     

1.       

اصفهان

شهرزاد

کودک

نیکا اصلانی

7.     

2.       

اصفهان

شهرزاد

کودک

ساتیار ابراهیمیان

8.     

3.       

اصفهان

شهرزاد

کودک

پرهام پورنژاد

9.     

4.       

اصفهان

خانه سبز

کودک

وانیا عطایی

10.  

5.       

اصفهان

پارسانا

کودک

ثمینا عبدالهی

11.  

6.       

اصفهان

پارسانا

کودک

ایلیا کاکویی

12.  

7.       

اصفهان

سمن گل

کودک

مبین داوری

13.  

8.       

اصفهان

سمن گل

کودک

آوین نیل فروشان

14.  

9.       

اصفهان

سمن گل

کودک

رومینا نادری

15.  

10.   

اصفهان

رسالت

کودک

صدرا شریفی

16.  

11.   

اصفهان

رسالت

کودک

امیر محمد اسماعیلی

17.  

12.   

اصفهان

رسالت

کودک

آرشام جعفرزاده

18.  

13.   

اصفهان

آوا

کودک

نیایش امینی

19.  

14.   

اصفهان

آوا

کودک

النا علامه

20.  

15.   

اصفهان

آوا

کودک

غزل سامانی

21.  

16.   

اصفهان

آوا

کودک

هانا شورشی

22.  

17.   

اصفهان

عفیفه

کودک

پرهام عنبر زاده

23.  

18.   

اصفهان

میعاد

کودک

آتنا فروغی

24.  

19.   

اصفهان

سجاد

کودک

امیرمهدی وطنی

25.  

20.   

اصفهان

ماه

کودک

علیرضا حسینی

26.  

21.   

اصفهان

اشکان

کودک

آیدا محمد رضایی

27.  

1.       

خراسان رضوی

اوج

مدیر

آردی

28.  

2.       

خراسان رضوی

نفیسه

مدیر

تکلو

29.  

1.       

خراسان رضوی

دانشگاه

مربی

علیرضا کاتب

30.  

1.       

خراسان رضوی

دانشگاه فردوسی

کودک

زهرا محفوظی

31.  

1.       

البرز

مهرباران

مدیر

مرتضایی

32.  

2.       

البرز

نسیم صبا

مدیر

موسوی

33.  

1.       

البرز

مهرباران

کودک

نیلوفر جعفری

34.  

2.       

البرز

نسیم صبا

کودک

بنیامین طاهر میرزایی

35.  

3.       

البرز

کوثر

کودک

مانی امین پور

36.  

4.       

البرز

کوثر

کودک

پارسا اسدی مهر

37.  

1.

تهران

زلال

مدیر

قاضی زاده

38.  

1.       

تهران

زلال

کودک

روژان رودافشانی

39.  

2.       

تهران

زلال

کودک

پدرام رودافشان

40.  

3.       

تهران

زلال

کودک

آوا درخشان نژاد

41.  

1.       

کرمان

اختر

مدیر

مشرقی خراسانی

42.  

2.       

کرمان

ستاره

مدیر

نخعی

43.  

1.       

کرمان

هادی و هدی

کودک

ناصحی

44.  

2.       

کرمان

هادی و هدی

کودک

ثنا نقوی

45.  

3.       

کرمان

اختر

کودک

فرناز مختارآبادی

46.  

4.       

کرمان

اختر

کودک

آرین صابر زاده

47.  

5.       

کرمان

اختر

کودک

آینار منظر توکلی

48.  

6.       

کرمان

اختر

کودک

فاطمه عسگری زاده

49.  

7.       

کرمان

ممتازان نبی اکرم

کودک

کمیل امیر سبتکی

50.  

1.       

خوزستان

مثاق

مدیر

نصیری

51.  

2.       

خراسان جنوبی

دنیای فرشتگان

مدیر

میرکاظمی

52.  

3.       

خراسان جنوبی

نی نی گل

کودک

وفا بهترین

53.  

1.       

فارس

شاپرک

مدیر

مشرقی

 

 

شهرستان

مدیران شرکت کننده

سهمیه جوایز مدیران شرکت کننده

مربیان شرکت کننده

سهمیه جوایز مربیان شرکت کننده

کودکان شرکت کننده

سهمیه جوایز کودکان شرکت کننده

جمع کل شرکت کنندگان

جمع کل جوایز

اصفهان

30

4

8

1

138

21

177

26

خراسان رضوی

12

2

5

1

6

1

23

4

البرز

13

2

0

0

26

4

39

6

تهران

5

1

0

0

25

3

30

4

کرمان

10

2

1

0

38

7

49

9

خوزستان

4

1

0

0

0

0

4

1

خراسان جنوبی

3

1

0

0

4

1

7

2

فارس و لرستان

4

1

0

0

0

0

4

1

جمع

81

14

14

2

237

37

333

53