ارسال شده توسط admin در تاریخ دو شنبه ، ۲۰ مهر ۱۳۸۸
بهزیستی

درادامه گسترش شبکه مهدهای کودک الکترونیک درسراسر کشور

پس از هماهنگی های اولیه باسازمان بهزیستی استان مازندران، اولین جلسه بررسی چگونگی پیاده سازی شبکه در آن استان، سه شنبه مورخ 14/7/88 باحضور جناب آقای تاج الدین، کارشناس جانشین سرپرست معاونت اجتماعی، سرکار خانم توکلی، کارشناس مسئول دفتر امورکودکان، سرکارخانم علیزاده، کارشناس دفترامورکودکان، سرکار خانم راسخیان، ریاست کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک، سرکار خانم رضایی، نایب رئیس کانون، سرکارخانم پهلوان و افرادی دوتن از اعضای کانون همچنین سرکار خانم سبحانی، رئیس انجمن دوستداران کودک و مدیران شبکه دردفترمعاونت سازمان تشکیل شد.

( برای مطالعه متن کامل روی دکمه خواندن کل خبر کلیک کنید)

ابتدا سعیدباطنی، مدیر پروژه، به شرح کامل روندشکل گیری شبکه، اهداف ،تعاریف، خدمات موجود در شبکه و حامیان آن پرداخت سپس جمال برقی، مدیر توسعه شبکه  توضیحات خود در خصوص چگونگی پیاده سازی شبکه دراستان مازندران را به حضار ارائه کرد، سپس جناب آقای تاج الدین، ضمن ابراز خرسندی از تشکیل جلسه نیاز کشور به ورود به مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات را لازمه پیشرفت هرچه سریعتر کشور دانست  سپس به ذکر نکاتی درخصوص پیاده سازی هرچه بهترشبکه درآن استان پرداخت سپس جلسه به صورت  پرسش وپاسخ با نمایندگان کانون همچنین کارشناسان دفتر امور کودکان ادامه یافت در نهایت مقرر شد نتیجه جلسه پس از تصمیم نهایی به مجری پروژه اعلام شود.