ارسال شده توسط admin در تاریخ چهار شنبه ، ۱۶ دی ۱۳۸۸
ناجا

 سرهنگ پاسدارعلی نقی علوی/ معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی  استان اصفهان

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ازطریق خدمات دسته چهارم شبکه مهدهای کودک الکترونیک درحال ایجاد تعامل با مهدهای کودک عضو شبکه می باشد، درهمین راستادرآخرین اقدام خود مسابقه طراحی با موضوع منع سیگاردرتاریخ 9/7/88  برگزارنمود، درنهایت ازمیان 120 طرح ارسال شده، 5 طرح ازسوی کارشناسان آن معاونت، شایسته تقدیر شناخته شد و در مراسمی که صبح روز چهارشنبه 16/10/88  با حضور جناب سرهنگ سید علی نقی علوی، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی، جناب سروان سلیمی همچنین مدیران محترم مهد های کودک پارسانا ، گلهای سادات ، نوید ، شکوه و قاصدک و مدیران شبکه مهد های کودک الکترونیک درمحل آن معاونت واقع درمیدان نقش جهان برگزارشد، ابتدا وحید باطنی مدیرآموزش شبکه به ارائه گزارش درخصوص فعالیت های انجام شده معاونت اجتماعی فرماندهی اجتماعی ازطریق خدمات دسته چهارم شبکه به مهدهای کودک پرداخت، سپس سرهنگ علوی ضمن تقدیر وتشکر ازاستقبال بسیارخوب مدیران و مربیان مهد های کودک درمسابقه طراحی گفت: دربسترمناسب فراهم شد، آمادگی کامل جهت تعامل همه جانبه با مدیران پرتلاش مهدهای کودک استان اصفهان را داریم سپس جلسه باارائه چند پیشنهاد ازسوی مدیریت مهدهای حاظردرجلسه ادامه یافت سپس مقررگردید نتیجه پس ازبررسی به مهد های کودک اعلام گردد درنهایت مراسم پس از اهداء لوح تقدیر به همراه جوایزی به رسم یادبود ازسوی معاونت اجتماعی همچنین موسسه شادی آفرینان به پنج مهد کودک منتخب به پایان رسید  

 

 

برای مشاهد آلبوم تصاویر روی همین متن کلیک کنید