ارسال شده توسط admin در تاریخ جمعه ، ۲۵ دی ۱۳۸۸
بهزیستی

شبکه مهدهای کودک الکترونیک دراستان بوشهر 

پس از هماهنگی های اولیه باسازمان بهزیستی استان بوشهر، جلسه بررسی چگونگی پیاده سازی شبکه در آن استان در تاریخ 23/10/88 باحضور جناب آقای کشکولی، معاونت اموراجتماعی سازمان بهزیستی استان بوشهر،سرکارخانم پوربهی، کارشناس مسئول دفتر امورکودکان و نوجوانان، جناب آقای سلیمی، کارشناس دفترامورکودکان ونوجوانان، سرکارخانم راستیان، ریاست کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان بوشهر همچنین سرکارخانم دشتی نژاداصل مدیریت مهدکودک بافرزندان در دفترمعاونت سازمان تشکیل شد. ابتدا...

( برای مطالعه متن کامل روی دکمه خواندن کل خبر کلیک کنید)

 

:: برای مشاهده تصاویر بیشتر روی همین متن کلیک کنید ::

سعیدباطنی، مدیر پروژه، به شرح کامل روندشکل گیری شبکه، اهداف ،تعاریف، خدمات موجود در شبکه و حامیان آن پرداخت سپس جمال برقی، مدیر توسعه شبکه  توضیحات خود در خصوص چگونگی پیاده سازی شبکه دراستان بوشهر را به حضار ارائه کرد، سپس جناب آقای کشکولی، معاون اموراجتماعی ضمن اعلام آماگی استان بوشهر جهت پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک همگام وهمسو با دیگر استان های کشوررا اعلام نمود سپس به ذکر نکاتی درخصوص پیاده سازی هرچه بهترشبکه درآن استان  با همکاری کانون همیاری پرداخت سپس جلسه توسط کارشناسان دفترامورکودکان ونمایندگان کانون به صورت پرسش وپاسخ ادامه یافت درنهایت مقرر گردید پس از ارسال برنامه زمان بندی اجرای شبکه دراستان بوشهر، مقدمات پیاده سازی آن برای مدیران مهدهای کودک آن استان فراهم گردد.