ارسال شده توسط admin در تاریخ چهار شنبه ، ۳۰ دی ۱۳۸۸
بهزیستی

شبکه مهدهای کودک الکترونیک دراستان  خراسان جنوبی

پس از هماهنگی های اولیه باسازمان بهزیستی استان خراسان جنوبی، جلسه بررسی چگونگی پیاده سازی شبکه در آن استان در تاریخ 28/10/88 باحضور جناب آقای اکبری مطلق، مدیرکل محترم سازمان بهزیستی، جناب آقای ، معاونت اموراجتماعی سازمان بهزیستی ،سرکارخانم زحمتکش، کارشناس مسئول دفتر امورکودکان و نوجوانان، جناب آقای مهندس تقی زاده، مسئول واحدفناوری اطلاعات وارتباطات سازمان تشکیل شد. ابتدا...

( برای مطالعه متن کامل روی دکمه خواندن کل خبر کلیک کنید)

 

:: برای مشاهده تصاویر بیشتر روی همین متن کلیک کنید ::

سعیدباطنی، مدیر پروژه، به شرح کامل روندشکل گیری شبکه، اهداف ،تعاریف، خدمات موجود در شبکه و حامیان آن پرداخت سپس جمال برقی، مدیر توسعه شبکه  توضیحات خود در خصوص چگونگی پیاده سازی شبکه دراستان خراسان جنوبی را به حضار ارائه کرد، سپس جناب آقای اکبری مطلق، ضمن اعلام آماگی استان خراسان جنوبی  جهت پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک همگام وهمسو با دیگر استان های کشوررا اعلام نمود سپس به ذکر نکاتی درخصوص پیاده سازی هرچه بهترشبکه درآن استان، پرداخت سپس جلسه توسط کارشناسان دفترامورکودکان و نمایندگان کانون به صورت پرسش وپاسخ ادامه یافت درنهایت مقرر گردید پس از ارسال برنامه زمان بندی اجرای شبکه دراستان بوشهر، مقدمات پیاده سازی آن برای مدیران مهدهای کودک آن استان فراهم گردد.