ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ شنبه ، ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
شبکه

مطابق هماهنگی های انجام شده با انجمن صنفی مدیران مهدهای کودک تهران، چهارشنبه 19/3/89 جلسه ای با حضور جناب آقای محمدیان، ریاست محترم انجمن و مدیران شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران، راس ساعت 13 در محل دفتر آن انجمن برگزارشد،سعیدباطنی،مدیرپروژه، پس از عرض تشکر بابت فرصت دراختیار قرارداده شده، با اشاره به روال کلی پیاده سازی شبکه، گزارشی از اقدامات و جلسات برگزار شده بامسئولان سازمان بهزیستی استان تهران ارائه کرد درادامه باطنی، همفکری، همراهی و همکاری انجمن صنفی مدیران مهدهای کودک تهران را به عنوان یکی از ارکان اصلی پروژه برای پیاده سازی صحیح واصولی شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران در استان تهران همچنین دستیابی به اهداف کلان پیاده سازی شکبه ضروری دانست، سپس جناب آقای محمدیان ضمن عرض خیرمقدم، گزارشی ازفعالیت های انجمن مدیران ارائه نمود وی با اشاره به پیشرفت سریع علم در جهان، استفاده از تکنولوژی های روز و روش های جدید ارائه خدمات راضروری دانست، محمدیان پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک را یکی از راه های موثر برای ارائه خدمات به صورت ارزانتر، سریعتر و با کیفیت بهتر در کلان شهر تهران دانست درپایان محمدیان آمادگی انجمن صنفی مدیران مهدهای کودک تهران را درخصوص پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران دراستان تهران اعلام نمود.