ارسال شده توسط admin در تاریخ شنبه ، ۳۱ مرداد ۱۳۸۸
یونسکو

ارائه طرح روستا مهد الکترونیک به دفتر یونسکو

 

در ادامه همکاری های موفق شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، برای چهارمین بار سرکارخانم یزدیانپور مسئول واحد امور بین الملل پس از هماهنگی های لازم با نمایندگان یونسکو، مقدمات لازم جهت دیدار حضوری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و هیات همراه، از قابلیت ها و دستاوردهای شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران را فراهم نمود. جلسه مذکور که 9/11/ 87 در دفتر آفا با حضور دکتر سعید آبادی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و هیات همراه

همچنین جناب آقای مهندس حدیدی ،رئیس اداره مرکز رشد واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی، سرکارخانم یزدیانپور و مدیران پروژه تشکیل گردید ابتدا مسعود باطنی ، نایب رئیس هیات مدیره شرکت آفا گزارش 49 ماهه فعالیت های انجام شده را به حضار ارائه کرد سپس وحید باطنی، مدیر آموزش شبکه به صورت آنلاین امکانات شبکه را برای حضار تشریح کرد. در ادامه دکتر سعید آبادی ضمن تقدیر از فعالیت های مستمر مجریان پروژه ، اقدام نوآورانه پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران را تحسین کرد وگفت قطعاً افزایش تعاملات مجریان پروژه می تواند حمایت های یونسکورا برای پیاده سازی طرح در روستا مهدهای کشورتسهیل کند.بلافاصله بعد از اتمام جلسه مطابق درخواست دکتر سعیدآبادی گزارش کاملی از فعالیت های انجام شده در خصوص پیاده سازی شبکه به همراه درخواست جلسه با حضوردکتر جوادی، مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان کشور به دفتر یونسکو ارسال شدهمچنین چهارشنبه 16/11/87 در جلسه ای که با حضور جناب آقای جوادی و مدیران پروژه شبکه مهدهای کودک الکترونیک به منظور ارائه گزارش بازرسی نمایندگان یونسکو در دفتر امور کودکان و نوجوانان کشور تشکیل گردید ابتدا سعید باطنی گزارش کاملی از گسترش کمی و کیفی شبکه در سال 87 ارائه کرد سپس مسعود باطنی گزارشی از فعالیت های انجام شده در خصوص طرح روستا مهدهای الکترونیک با یونسکو ارائه نمود، دکتر جوادی با اشاره به روند رو به رشد شبکه در مهدهای شهری درکشور از جمله خوزستان و یزد گفت قطعا حمایت های یونسکو نقش موثری در پیاده سازی شبکه بین مهدهای روستایی سراسر کشور خواهد داشت، در نهایت جلسه پس از تعیین سیاست های کلی و نحوه همکاری و تعاملات بعدی با یونسکو به اتمام رسید.