ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ جمعه ، ۲۷ اسفند ۱۳۸۹
بهزیستی

مطابق هماهنگی های انجام شده، جلسه بررسی نهایی پیاده سازی شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران در استان البرز، یک شنبه، هشتم اسفند ماه 1389 با حضورآقای عبدالله فلاح نژاد، معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی استان، آقای کریم نژاد، مسئول حراست سازمان، آقای مرتضی فلاح نژاد،مسئول دفتر فن آوری، آقای مرادخانی مشاور حقوقی، خانم صدیق، معاونت امور اجتماعی سازمان، خانم صدیقی، کارشناس مسئول دفتر امور کودکان استان،خانم سلیمانی خانم رژه، خانم حسینی پور از مسئولین انجمن مدیران مهدهای کودک،آقای نیک نام، مدیر بهزیستی شهرستان کرج،خانم هاشمی، مسئول امور اجتماعی شهرستان کرج، خانم حواسی،کارشناس مسئول دفتر امور کودکان شهرستان و مدیران پروژه شبکه مهدهای کودک الکترویک ایران در محل سازمان بهزیستی استان البرز برگزار شد.