ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ جمعه ، ۲۵ آذر ۱۳۹۰
نظارت شهرک

همانند سالهاي گذشته امسال هم نمايندگان شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان به ارزيابي عملكرد سالانه شركت آفا، مجري پروژه شبكه مهدهاي كودك الكترونيك ايران پرداختند،جلسه با حضورجناب آقاي دكتر صدري،‌عضو شوراي پذيرش و ارزيابي شهرك علمي تحقيقاتي، سركارخانم رحيم زادگان، سرپرست دفتر طرحهاي تحقيقاتي،‌سركارخانم مهندس دانش،‌كارشناس مسئول دفتر طرح و برنامه و مديران پروژه شبكه مهدهاي كودك الكترونيك راس ساعت 10 صبح در محل دفتر مركزي شركت آفا برگزار شد،‌سعيد باطني مدير پروژه با اشاره به برنامه استراتژيك شركت، فعاليت ها انجام شده دربخش هاي فني،‌آموزش،‌تحقيق و توسعه،‌توسعه شبكه را براي حضار تشريح كردشايان ذكر است شركت آفا به عنوان مجري پروژه شبكه مهدهاي كودك الكترونيك ايران سال قبل از سوي هيات داوران مفتخر به دريافت لوح تقدير و جايزه ويژه برترين شركت درشاخه فناوري اطلاعات و ارتباطات بين شركت هاي مستقر در شهرك علمي تحقيقاتي استان اصفهان شد.