ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ سه شنبه ، ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۰
یونسکو

اعلام حمایت رسمی کمیسیون ملی یونسکو از شبکه،پس از پی گیری های بسیار زیاد انجام شده که با همکاری شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان و دفترامورکودکان ونوجوانان سازمان بهزیستی کشور از سال 2007 میلادی انجام شد در نهایت کمیسیون ملی یونسکو، حمایت خوداز شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران را به صورت رسمی به شهرک علمی وتحقیقاتی استان اصفهان اعلام کرد.

 

 

گزارش نشست مشترک شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران و کمیسیون ملی یونسکو :

 

مطابق هماهنگی های انجام شده،  نشست مشترک شبکه مهدهای کودک الکترونیک و کمیسیون ملی یونسکو با حضورآقای جوادی، مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، سرکار خانم یزدیان پور، مسئول واحد بین الملل شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان، مهندس مسعود باطنی، نایب رئیس هیات مدیره شرکت آفا و مهندس سعید باطنی مدیر عامل و مدیر پروژه شبکه همچنین دکتر سعید آبادی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و دکتر اعتمادی، مدیریت اداره ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو،  راس ساعت 15/14 در محل آن سازمان در تهران تشکیل شد، مطابق برنامه زمانی، ابتدا باطنی بعد از تشکر از فرصتی که در اختیار شبکه مهدهای کودک الکترونیک قرارداده شده به معرفی حضار پرداخت سپس دکتر جوادی با اشاره به سیاست های کلی سازمان و سند چشم انداز بیست ساله کشور در خصوص فراهم نمودن فرصت های آموزشی برای کودکان و نقش گسترش IT در رسیدن به آن گفت، یکی از سیاست های کلان سازمان بهزیستی کشور، گسترش شبکه مهدهای کودک الکترونیک در سراسر مهد کودک های شهری کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه می باشد، سپس سرکار خانم یزدانپور، فعالیت های انجام شده در خصوص ارائه و پی گیری های انجام شده طرح روستا مهدهای الکترونیک از سال 2007 میلادی تا امروز را مرورکرد و با اشاره به آخرین مکاتبات انجام شده پی گیری مجدد آن ازطریق کمیسیون ملی یونسکوراخواستار شد در ادامه مسعود باطنی به بیان نقش سازمانهای کلیدی و تاثیرحمایت های مادی و معنوی آنها در پروژه های ملی   پرداخت ، دکتر سعید آبادی در خصوص حمایت مادی از اجرای طرح روستا مهد الکترونیک در کشور گفت، مکاتبات مورد نیاز جهت پی گیری مجدد ارائه طرح به یونسکو رااز سر خواهیم گرفت همچنین در خصوص حمایت معنوی مقرر شد لیست فعالیت هایی که طرفین امکان انجام آن را دارند ارائه شود و پس از تایید طرفین طی تفاهم نامه ای که فی ما بین شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و کمیسیون ملی یونسکو منعقد خواهد شد حمایت معنوی یونسکو از شبکه مهدهای کودک الکترونیک ایران آغاز شود، در نهایت جلسه ساعت 15 به اتمام رسید.