ارسال شده توسط admin در تاریخ جمعه ، ۳ خرداد ۱۳۹۲
بهزیستی

مطابق هماهنگی های انجام شده جلسه مربوط به معرفی شبکه مهدهای کودک الکترونیک در استان همدان راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392 در سالن کنفرانس سازمان بهزیستی استان همدان با حضورخانم بختیاری، کارشناس مسئول دفتر امورکودکان، خانم صباغ، کارشناس دفتر امور کودکان، خانم تمسکی، ریاست کانون همیاری مهدهای کودک، خانم مویری، نایب رئیس کانون همیاری، آقای خورشیدی، مشاور فناوری اطلاعات کانون همیاری و مدیران شبکه برگزار شد که طرفین به بیان دیدگاه های خود در خصوص پیاده سازی شبکه و استفاده از امکانات آن پرداختند سپس سعید باطنی، مدیر پروژه، به تشریح خدمات موجود در شبکه و نحوه پیاده سازی پرداخت در ادامه برقی، مدیر توسعه شبکه به چالش های پیاده سازی پروژه پرداخت جلسه بعد از دموی کلی شبکه برای حضار به پایان رسید.