ارسال شده توسط admin در تاریخ جمعه ، ۳ خرداد ۱۳۹۲
بهزیستی

مطابق هماهنگی های انجام شده جلسه مربوط به معرفی شبکه مهدهای کودک الکترونیک در استان مازندران راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 در سالن کنفرانس سازمان بهزیستی استان مازندران با حضورسرکار خانم ها دکتر نوبخت، معاونت اموراجتماعی، ابراهیم پور کارشناسان دفتر امور کودکان، محمودیان، ایرانی، هوشی از اعضا هئیت مدیره محترم کانون استان گیلان و مدیران شبکه برگزار شد که طرفین به بیان دیدگاه های خود در خصوص پیاده سازی شبکه و استفاده از امکانات آن پرداختند سپس سعید باطنی، مدیر پروژه، به تشریح خدمات موجود در شبکه و نحوه پیاده سازی پرداخت در ادامه برقی، مدیر توسعه شبکه به چالش های پیاده سازی پروژه پرداخت جلسه بعد از دموی کلی شبکه برای حضار به پایان رسید.