ارسال شده توسط admin در تاریخ جمعه ، ۳ خرداد ۱۳۹۲
بهزیستی

مطابق هماهنگی های انجام شده جلسه مربوط به معرفی شبکه مهدهای کودک الکترونیک در استان هرمزگان  راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه 31 اردیبهشت 1392 در دفتر معاونت با حضور جناب آقای فیضی، معاونت امور اجتماعی، سرکارخانم پارسایی کارشناسان دفتر امور کودکان، سرکار خانم ناموسی از کانون محترم همیاری مهدهای کودک و مدیران شبکه برگزار شد که طرفین به بیان دیدگاه های خود در خصوص پیاده سازی شبکه و استفاده از امکانات آن پرداختند سپس سعید باطنی، مدیر پروژه، به تشریح خدمات موجود در شبکه و نحوه پیاده سازی پرداخت در ادامه برقی، مدیر توسعه شبکه به چالش های پیاده سازی پروژه پرداخت جلسه بعد از دموی کلی شبکه برای حضار به پایان رسید.