ارسال شده توسط admin در تاریخ سه شنبه ، ۷ خرداد ۱۳۹۲
بهزیستی

مطابق هماهنگی های انجام شده جلسه توجیهی مهدهای کودک استان چهار محال و بختیاری در تاریخ 8 خردادماه 1392 در سالن کنفرانس ساعت 10 صبح باحضور معاونت محترم سازمان، کارشناسان محترم سازمان و اداره های شهرستان بهزیستی ، مدیران محترم مهدهای کودک شهری و مدیران شبکه الکترونیک مهدهای کودک برگزارشد.

مطابق هماهنگی های انجام شده جلسه مربوط به معرفی شبکه مهدهای کودک الکترونیک در استان چهارمحال بختیاری راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه 30 اردیبهشت 1392 در دفتر معاونت با جناب آقای نجفی، معاونت امور اجتماعی، سرکارخانم ها مالکی و کاظمی از کارشناسان دفتر امور کودکان، سرکار خانم صنایعی فرد و جناب آقای معتمدی از کانون محترم همیاری مهدهای کودک و مدیران شبکه برگزار شد که طرفین به بیان دیدگاه های خود در خصوص پیاده سازی شبکه و استفاده از امکانات آن پرداختند سپس سعید باطنی، مدیر پروژه، به تشریح خدمات موجود در شبکه و نحوه پیاده سازی پرداخت در ادامه برقی، مدیر توسعه شبکه به چالش های پیاده سازی پروژه پرداخت جلسه بعد از دموی کلی شبکه برای حضار به پایان رسید.