ارسال شده توسط admin در تاریخ يک شنبه ، ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
بهزیستی

مطابق هماهنگی های انجام شده ابتدا در تاریخ 4 بهمن ماه 1391 اولین جلسه توجیهی با حضور معاونت محترم سازمان بهزیستی ، همچنین کارشناسان دفتر امور کودکان و هیات مدیره کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان کردستان در دفتر معاونت برگزار شد ابتدا معاونت محترم، نقطه نظرات خود در خصوص استفاده راه حل های تکنولوژی اطلاعات را بیان نمود و از پیاده سازی شبکه الکترونیک مهدهای کودک در آن استان حمایت کرد سپس نمایندگان کانون همیاری به بیان نقطه نظرات خود در خصوص پیاده سازی هرچه بهتر شبکه پرداختند مدیران شبکه نیز درخصوص تاریخچه فعالیت شبکه، خدمات موجود درشبکه و نحوه پیاده سازی آن توضیحات خود را ارائه نمودند

 

پس از تلاش های بسیار زیاد کانون محترم همیاری مهدهای کودک استان کردستان در نهایت در تاریخ 12 خردادماه 1392 اولین دوره آموزشی نحوه استفاده از امکانات شبکه الکترونیک مهدهای کردستان برای مهدکودک های شهری و روستایی مرکز استان برگزار شد امید است بتوانیم مرحله به مرحله با همکاری سازمان بهزیستی ، کارشناسان و مدیران مهدهای کودک شبکه ای پویا و کارآمد در استان کردستان ایجادنماییم انشاا...