ارسال شده توسط admin در تاریخ چهار شنبه ، ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
بهزیستی

به گزارش سعیدباطنی، مدیر شبکه الکترونیک مهدهای کودک، جلسات مربوط به ایجاد یک پروتوکل مشترک برای تولید سیستم جامع جمع آوری اطلاعات مهدهای کودک کشور از مردادماه سال 1394 تا کنون با جناب آقای دکتر فرید، سرکارخانم ذکایی فر، سرکارخانم میربیگی، جناب آقای مهرابی و سرکارخانم اسلامی فر در حال انجام است در همین راستا چهارشنبه 28 بهمن ماه 1394 جلسه در دفترفناوری با حضور نماینده دفتر امورکودکان ، سرکارخانم صفی وند، سرکارخانم اسلامی فر، نماینده دفتر فناوری اطلاعات و مدیران شبکه الکترونیک مهدهای کودک برگزار شد ابتدا سرکارخانم اسلامی فر ضمن تشکر از همکاری انجام شده با سازمان بهزیستی، نیازهای دفتر فناوری در مورد نمودارهای UML را بیان نمود سپس سرکارخانم صفی وند پس از ارائه نامه تشکر دکتر نفریه توقعات دفتر امورکودکان از سیستم جامع را بیان کرد در نهایت کلیه نیازها صورت جلسه و به امضاء حاضرین در جلسه رسید باطنی افزود درصورت همکاری متقابل طرفین تا پایان امسال مرحله تحلیل به اتمام خواهد رسید انشاا...

 

 

     

 

برای مشاهده دقیق تر روی دکمه مشاهده متن کامل کلیک کنید