ارسال شده توسط ejtemaei در تاریخ جمعه ، ۲۱ مرداد ۱۳۹۰
انتظامی

ضمن تقدیر و تشکر از همکاری صمیمانه و هوشمندانه کلیه مدیران محترم مهدهای کودک جهت شرکت در آزمون مجازی عفاف و حجاب بدینوسیله به اطلاع کلیه مدیران محترم مهدهای کودک میرساند، گواهی نامه مربوط ، برای مهدهای کودکی که نمره قبولی در آزمون کسب کرده اندصادر گردیده است . لذا خواهشمند است جهت دریافت گواهی نامه خود از تاریخ 22 تا 31 مرداد به دفتر مرکزی شبکه مهد های کودک الکترونیک واقع در اصفهان - خیابان 22 بهمن - شهرک علمی و تحقیقاتی - ساختمان غدیر - واحد 224 مراجعه نمایید.