ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ يک شنبه ، ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
بهزیستی

سرکار خانم اشراقی/ کارشناس مسئول امور کودکان اداره بهزیستی اصفهان


کلیه مهد های کودک باید تا تاریخ 28 بهمن ماه اقدام به تشکیل انجمن اولیاء ومربیان کنند (همانند مدارس) لذا دستور العمل مربوط را با کلیک کردن روی متن سبز رنگ زیر دریافت و مطالعه بفرماپید و گزارش عملکرد خود را همراه با لیست اسامی اولیاء و مربیان منتخب به اداره بهزیستی شهرستان اصفهان اراپه فرماپید.

برای دریافت دستورالعمل روی همین متن کلیک کنید