ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ يک شنبه ، ۶ مرداد ۱۳۹۲
بهزیستی

سرکارخانم مریم حسینی/کارشناس مسئول امور اجتماعی شهرستان لنجان

در تاريخ 6/5/92 جلسه توجيهي – اداري با حضور سركار خانم نجف پور كارشناس مسئول دفتر كودكان بهزيستي استان وسركارخانم كارخانه دار يكي ازكارشناسان آن دفتر ،جهت 73 نفر از مديران مهدهاي فعال ودرشرف تاسيس شهرستان لنجان برگزارگرديد. دراين جلسه ضرورت استفاده ازكتابهاي موردتاييد سازمان ازآغاز سال آموزشي جاري درتمامي مهدهاي استان توسط خانم عفت نجف پور كارشناس مسئول دفتر كودكان بهزيستي استان تشريح گرديدوهمچنين باتوجه به ابلاغ دستورالعمل جديد درجه بندي مهدهاي خصوصي ازسوي بهزيستي كشور، موارد لازم جهت آماده سازي مهدهاي خصوصي ازسوي ايشان مورد بحث قرارگرفت . درادامه جلسه نكات ضروري درخصوص تكميل مدارك لازم براي صدور وتمديد پروانه نيز توسط خانم نسرين كارخانه دار كارشناس آن دفتر بيان گرديد درپايان جلسه كارشناس اين دفتر به پاسخگويي سئوالات مديران پرداختند . اين جلسه درتاريخ 6/5/92 درمحل سالن اجتماعات اداره بهزيستي شهرستان لنجان برگزار گرديد.

 

جلسه توجیهی شهرستان لنجان تاریخ 6/5/92