ارسال شده توسط vahidbateni در تاریخ چهار شنبه ، ۳ مهر ۱۳۹۲
بهزیستی

 

جدول شهريه مهدهاي كودك تمام وقت (ساعت 15– 7) شهر اصفهان در سال آموزشي 93-92

 

جدول شهريه مهدهاي كودك تمام وقت (ساعت 15– 7)شهرستان‌هاي استان اصفهان (بجز شهر اصفهان ) در سال آموزشي 93-92

پيرو نامه شماره 58360/92/700 مورخ 22/5/92 جناب آقاي دكتر هاشمي رياست محترم بهزيستي كشور به پيوست شهريه مهدهاي كودك تعيين شده براي سال آموزشي 93-92 در قالب جداول پيوست جهت اجرا حضورتان ابلاغ مي گردد. لذا مقتضي است باعنايت به جداول پيوست ضمن ارسال اين بخشنامه به مهدهاي كودك موارد زير مدنظر آن شهرستان (مهدهاي كودك) قرار گيرد.

1-      شهريه ابلاغي از مهرماه سال جاري قابليت اجرا دارد.

2-      شهريه ابلاغ شده شهريه پايه مهدهاي كودك قلمداد مي گردد و در صورت هرگونه تغيير ارزيابي از طريق سازمان بهزيستي كشور، مراتب متعاقبا اعلام مي گردد 

3-      شهريه‌هاي فوق با احتساب ميان وعده و ساير ملزومات و وسايل مصرفي نظير لوازم بهداشتي و ... مي‌باشد.

4-      هر مهدكودك مي تواند فوق برنامه در قالب سه فعاليت زير را در مهدكودك اجرا نمايد:

 

           الف) فعاليت هاي ورزشي

            ب) فعاليت هاي هنري

               ج ) فعاليت هاي فرهنگي

5- شركت كودكان در فعاليت فوق برنامه كاملا اختياري بوده و بايد با رضايت كتبي والدين باشد.

 

6- در فعاليت فوق برنامه  بايد از نيروي متخصص رشته مربوطه استفاده گردد. (داراي كارت مربيگري از مراجع ذيصلاح بوده يا كارشناس مرتبط باشد)

 

7- شهريه كلاس‌هاي فوق برنامه منحصر به تابستان بوده و در طول سال آموزشي جاري به ازاي هر فعاليت فوق برنامه، مهدكودك صرفاً مجاز به اخذ 5 درصد شهريه پايه اعلام شده باشد.

8- شهريه هر ساعت اضافه فعاليت مهدكودك مازاد بر تعرفه­هاي نيمه­وقت و تمام­وقت از طريق زير محاسبه خواهدشد:

شهريه ماهيانه هر كودك در گروه سني    = شهريه هر ساعت اضافه فعاليت مهدكودك در هر گروه سني

ساعات فعاليت عادي مهدكودك در همان گروه سني

9- هزينه سرويس و اياب و ذهاب كودكان با توافقي كه بين مهدكودك و والدين صورت مي گيرد به صورت جداگانه اخذ خواهدشد. بديهي است مهدكودك تنها مجاز به استفاده از سرويس هاي داراي مجوز و رانندگان با صلاحيت و متعهد و رعايت تعرفه مربوطه مي باشد.

10- مهدهاي كودك مجاز مي‌باشند صرفاً جهت تهيه كتاب‌هاي كار كودكان در گرو سني 3 تا 5 سال كه الزاماً مي‌بايست از كتب انتشارات لك لك (كتاب كار كودك يك جلد) يا انتشارات فني (كتاب كار كودك 4 جلد) تهيه گردد هزينه پشت جلد را از اولياء دريافت نمايند. لازم به ذكر است كتب مذكور مي‌بايست از طريق كانون توسعه و همياري مهدهاي كودك سفارش داده شود.

11- در صورتي كه كودك بين 1 تا 15 روز از مهدكودك استفاده نموده باشد شهريه به ميزان 15 روز و در صورتي كه بيش از 15 روز از مهدكودك استفاده نموده باشد شهريه يك ماه دريافت مي گردد. مديران مهدهاي كودك در نحوه دريافت شهريه به صورت هفتگي، ماهيانه و فصلي با رعايت مراتب فوق آزاد مي باشد و در صورت انصراف كودك از خدمات مهدكودك شهريه مطابق آنچه در ابتداي اين بند مطرح شد اخذ و مابقي مسترد مي گردد.

بديهي است مسئوليت حسن اجراي بخشنامه مذكور برعهده رئيس محترم بهزيستي آن شهرستان بوده و كما في السابق مي بايست نظارت مستمر و دقيق بر نحوه اجراي بخشنامه فوق صورت پذيرد.