ارسال شده توسط admin در تاریخ شنبه ، ۱۱ آبان ۱۳۹۲
بهزیستی

آگهی تغییرات در موسسه کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک خصوصی اصفهان ثبت شده بشماره 1154 و شناسه ملی 10260170320

بموجب نامه شماره 19049/92/914 مورخ 7/8/92 اداره کل بهزیستی استان اصفهان و برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ 20 و 31/6 و 1/8/92 عزت امینی تهرانی بسمت رئیس،فروغ نصیریان بسمت نائب رئیس،میترا بانی بسمت مدیل عامل ،اعظم گودرزی ،مژگان یونسی بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره ،شکوه مقصودی بسمت خزانه دار،میترا بانی و منیژه خوروش به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره ازتاریخ 20/6/92 بریا مدت سه سال انتخاب شدند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات موسسه با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر است .

 

برای خواندن متن کامل خبر روی همین متن کلیک کنید